torsdag 23 april 2009

Kommunalrådet Gun Eriksson (S) regerade kommunfullmäktige

På kvällens möte med kommunfullmäktige var min kommunalrådskollega Gun Eriksson (S) i hetluften. Hon var kommunstyrelsens föredragande i två viktiga ärenden: kommunens första Landsbygdsprogram samt kommunens första Klimatstrategi. Hon tillsammans med Karolina Windefalk (MP), Bosse Andersson (C) och Märtha Lindberg (AFSK) argumenterade starkt för Kommunstyrelsens förslag. Dessa vann också kommunfullmäktiges gehör.


På bilden ses kommunalrådet Eriksson (S) i aktion i talarstolen.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger