måndag 20 april 2009

Kommunledningen mitt i naturen

På måndagsmorgonarna har jag alltid kallat till kommunalrådsberedning. Då träffas ledande företrädare för kommunens politiska ledning och ett antal ledande tjänstemän för att gå igenom aktuella och strategiska frågor. Denna dag hade jag kallat till möte i naturen för att se på en del intressanta naturvårds- och stadsbyggnadsprojekt som pågår.På bilden ovan ses Gutefåret och naturvårdsarbetaren Bosse (ska inte förväxlas med Bosse Andersson (C)! :-)) vid Fiskartorpet.

På bilden ovan ses en nöjd miljöpartist, Gunilla Lundqvist, blicka ut från den nya utsiktsplattformen vid nya naturreservatet Askare hagen.
På bilden ovan ses de nyfrästa strandängarna vid Askare hagen. Här ska kor beta i framtiden.
På bilden ovan ses politiker och tjänstemän gå ut på plattformen vid Askare hagen
På bilden ovan ses politiker och tjänstemän vid plattformsbygget vid naturreservatet på Munkholmen.
På bilden ovan ses spången ut till Munkholmens utvidgade naturreservat

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger