onsdag 22 april 2009

SAMPLAN med naturreservat och många detaljbudgetar i luften.

En gång i månaden kallar jag till SAMPLAN. Det är ett organ där Miljö- och hälsoskyddsnämndens (Ronnie Lundin (S)), Kommunstyrelsens (Anders Johansson (S)) och Bygg- och trafiknämndens (Göran Hammarsjö(S)) ordföranden tillsammans med respektive kontors ledning träffas för att gå igenom aktuella gemensamma frågor. Med på mötena är också Bosse Andersson (C), Gunilla Lundqvist (MP), Anna Johansson (S) och Gun Eriksson (S).

Idag har vi bland annat gått igenom alla nya detaljplaner som är i process och fått höra hur arbete går med dessa och om möjligheterna att förbättra trafiksäkerheten vid Odensala skola. Dessutom har vi beslutat oss för att på Kommunfullmäktige i juni inrätta naturreservatet i Sköndalsskogen som vi jobbat så länge med att få på plats.

Från ordförandens position ses på bilden ovan på den vänstra sidan bordet:
Göran Hammarsjö (skymtar), Gun Eriksson, Anna-Karin Bergvall, Hanna Flygt, Lasse Hagman.
På den högra sidan: Anna Johansson (skymtar), Ronnie Lundin, Gunilla Lundqvist, Bosse Andersson och Greger Garnvall.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger