torsdag 10 maj 2012

Samarbete mellan kommunen, staten och näringslivet ska pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten

Igår invigdes Ungdomssatsningen i Sigtuna kommun. Det är ett projekt för att halvera ungdomsarbetslösheten. Jag la upp ett videoklipp om det igår. Här nedan finner du det pressmeddelande vi skickat ut med anledning av satsningen samt några bilder från invigningen.

 Victoria Axberg, Anders Johansson och Ibrahim Khalifa

Ungdomsarbetslösheten i Sigtuna kommun ska halveras:

Sigtuna kommun, Arbetsförmedlingen och Swedbank samarbetar för att få fler unga i arbete

Sigtuna kommun och Arbetsförmedlingen stärker sitt strategiska samarbete för att minska ungdomsarbetslösheten. Den 9 maj invigdes nya lokaler där kommunen och Arbetsförmedlingen kommer att arbeta utifrån en integrerad arbetsmodell där man samnyttjar varandras resurser. Framöver kommer unga arbetssökande kunna få hjälp och stöd av personal med bred erfarenhet och kompetens. För att stärka samarbetet ytterligare har Swedbank med sitt breda företagsnätverk utlovat ett större antal praktikplatser för att fler ungdomar skall komma närmre arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen och Swedbank har inom ramen för projektet ”Unga jobb” samarbetat på andra platser i landet för att få fler unga i arbete. Samarbetet grundar sig på kombinationen av Arbetsförmedlingens breda arbetsmarknadskunskap och Swedbanks breda företagsnätverk bland lokala, regionala och nationella företag. Tidigare erfarenheter visar att möjligheten till praktik är en viktig faktor för att ungdomar ska komma närmare arbetsmarknaden. ”Unga jobb” visar att 7 av 10 som genomgått praktik går vidare till egen försörjning eller studier.

Sigtuna kommun har under en längre tid arbetat med ett flertal insatser för att få fler unga i arbete eller utbildning. Sommarjobbsatsningen som sommaren 2012 ska ge 400 ungdomar möjlighet att arbeta och därmed komma närmare arbetsmarknaden är en tidig och viktig insats. Inom ramen för sommarjobbsatsningen kommer 30 ungdomar få prova på att driva ett företag i projektet Roligaste sommarjobb. Ungdomarna får professionell vägledning och 2 000 kronor i startkapital. Så sent som för ett par veckor sedan utsågs Sigtuna kommun till den kommun i Stockholms län som har flest gymnasielever som driver företag inom ramen för Ung företagsamhet.

-         Jobb och utveckling är kommunledningens viktigaste uppdrag. I ett första steg ska vi halvera ungdomsarbetslösheten till 2014. För att klara det krävs samarbete mellan det offentliga och privata. Därför är det mycket glädjande när kommunen, Arbetsförmedlingen och Swedbank tar gemensamma krafttag för att sätta unga människor i arbete. Vi vill att alla, unga som gamla ska få den frihet och makt över sitt eget liv som egen försörjning innebär, säger Anders Johansson (S), kommunalråd Sigtuna kommun, i en kommentar.

-         Ungdomar i Sigtuna kommun ska vara väl rustade för, och attraktiva på, arbetsmarknaden när konjunkturen vänder. För oss spelar det ingen roll om man driver eget företag, är anställd eller studerar. Det viktiga är att man får kunskap och en egen försörjning och snabbt tar sig in på arbetsmarkanden för att vara med och bidra till tillväxt och välfärd, säger Ibrahim Khalifa (S), Ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sigtuna kommun, i en kommentar.Jessica Duran-Pihlgren och Chatrine Berg
 

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger