tisdag 20 mars 2012

Socialdemokraterna i Sigtuna vill öppna ytterligare ett nattis - när ska (M)-kommunerna öppna sitt första?

I Sigtuna kommun har vi sedan länge en förskola, Lyan, som är öppen nattetid. Det uppmärksammade jag bland annat i ett inlägg på denna blogg den 10 november 20o9.

I samband med att statsminister Reinfeldt (M) besökte just Lyan under gårdagen meddelande vi socialdemokrater att vi planerar att öppna ytterligare ett "nattis". Det före att nästan alla (M)-styrda kommuner i länet har öppnat sitt första.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun gjorde igår följande uttalande:

Ytterligare en nattöppen förskola i Sigtuna kommun!

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun i samband med statsminister Reinfeldts (M) besök på nattöppna förskolan Lyan i Märsta:

Sedan länge finns en nattöppen kommunal förskola, Lyan, i Märsta i Sigtuna kommun. Det är en mycket uppskattad och efterfrågad verksamhet.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att det ska gå att förena föräldraskap och ett aktivt yrkesliv. Därför har vi sedan 70-talet, ofta i stark konflikt med Moderaterna, byggt ut barnomsorgen/förskolan.

• Det handlar om barnens utveckling och trygghet. Alla barn, även de som har två föräldrar som arbetar, ska ha rätt till en trygg uppväxt, sociala kontaktar med andra barn och en pedagogiskt utvecklande miljö.

• Det handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden och ha en egen försörjning och den självständighet som det leder till.

• Det handlar om Sveriges konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi. I ett litet exportberoende land som vårt måste all kompetens och god arbetskraft tas till vara.

• Det handlar om välfärdens finansiering. Ska Sverige kunna vara en välfärdsnation som omfattar alla kräver den att alla som kan och vill arbetar och betalar skatt för att solidariskt finansiera vår gemensamma sektor.

Näringslivet och arbetsmarknaden ser olika ut i olika regioner och förändras över tid. Idag är det allt fler som jobbar oregelbunden och obekväm arbetstid. Vi socialdemokrater är av den bestämda uppfattningen att förskolan/barnomsorgen måste följa med i den utvecklingen.

När statsminister Reinfeldt (M) ska ut i Stockholms län för att besöka ett nattis åker han till förskolan Lyan i socialdemokratiskt styrda Sigtuna kommun. Det är inte så konstigt. Moderaterna styr i 21 av länets 26 kommuner och med några få undantag finns inte nattis i dessa kommuner. Det är häpnadsväckande med tanke på att det bor cirka 1,8 miljoner invånare i dessa kommuner.

I de socialdemokratiskt styrda kommunerna är läget följande; I Sigtuna, Södertälje och Botkyrka finns nattöppen förskola. I Nynäshamn finns barnskötare som kan komma hem till familjerna nattetid. I Sundbyberg finns förskola som är öppet kl 05-23. Nästa år kommer även nattis att öppna. Sammantaget kan sägas att det när det gäller nattis finns klar skillnad i regionen mellan socialdemokratiska och moderatledda kommunledningar.

Vi Socialdemokrater i Sigtuna kommun står för ständig utveckling och förbättring. Vi ser att efterfrågan på nattöppen förskola är större än antalet platser. När statsminister Reinfeldt (M) idag markerar hur viktigt det är med nattöppna förskolor genom sitt besök på Lyan vill vi därför ge honom ett tydligt politiskt besked som present;

Sigtuna kommun kommer öppna sin andra nattöppna förskola innan valet 2014 och Fredrik Reinfeldt (M) inbjuds att vara den som inviger denna.

Det betyder att socialdemokratiskt styrda Sigtuna kommun kommer att ha två nattöppna förskolor innan moderatstyrda kommuner så som Vaxholm, Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna, Järfälla, Värmdö och Upplands Bro har fått sin första.

Vi välkomnar att statsministern uppmärksammar vår nattöppna förskola och att det ska leda till att även fler moderater i Stockholmsregionen lämnar sitt motstånd mot barnomsorg under hela dygnet!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger