måndag 12 mars 2012

Vi har lyssnat på synpunkterna om småhusbebyggelse på Arenberga och Hällsbo

Här på Hyacintvägen i Märsta blir det inga småhus -grönytan blir kvar.

Kommunledningen har lyssnat på synpunkterna om småhusbebyggelse på Arenberga och Hällsbo.

Sigtuna kommun återkallar planuppdraget om småhusbebyggelse på Hällsbovägen i Sigtuna och Hyacintvägen/Liljevägen i Märsta. På Skyttegatan tas en tomt bort

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet; Miljöpartiet) har idag beslutat att upphäva planuppdragen för småhusbebyggelse, så kallade Johansson-villor, på Hällsbovägen i Sigtuna och Hyacintvägen/Liljevägen i Märsta. Sammantaget handlar det om åtta tomter.

Sigtuna kommuns Stadsbyggnadskontor har genomfört samråd med sakägarna i de aktuella områdena från den 24 november 2011 till den 12 januari 2012. Öppna möten om de planerade byggnationerna har genomförts. Alla inkomna synpunkter har sammanställts.

Under samrådstiden har det kommit många synpunkter på att den mindre förtätningen i bostadsområdena skulle innebära trafikproblem samt att uppskattade mindre grönytor för aktiviteter skulle försvinna. Kommunledningen har gått igenom synpunkterna och därefter beslutat att återkalla uppdraget om att detaljplanelägga områdena.

Som beslutsfattare måste du alltid väga olika argument mot varandra. I de här fallen tycker vi att det ligger mycket i det synpunkter som har lämnats och går därför de närboendes vilja till mötes.

På Skyttegatan i Sigtuna har fyra nya tomter föreslagits. Under samrådet har olika uppfattningar kommit fram. Ett önskemål om att ta bort en tomt för att det inte ska bli för trångt har framförts. Något som kommunledningen lyssnat till och nu går vidare med.

Ett projekt behöver inte vara svart eller vitt. Ofta kan ett samråd leda ändringar och förbätringar som fler blir nöjda med. På Skyttegatan tycker vi det är fullt rimligt att ta bort en utav tomterna och gå vidare med tre.

Planläggningen för Johansson-villor fortsätter på andra håll i kommunen. I kvarteret Mjärden i Sigtuna planeras sex hus, Steningehöjden tio hus och söder om Trädgårdsallén 20 hus. Byggnation längs Dragonvägen med 5-10 hus kommer att prövas.

Vi tycker det är mycket viktigt att även löntagare i den här regionen med normala inkomster ska ha råd att bo i ett eget hus. Därför kommer vi jobba vidare för ännu fler Johansson-villor.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Johanssonvillan - sponsrade hus till 50-talister med god ekonomi

PEAB har själva tagit fram en billigare hustyp som nu finns till salu i Sigtuna. Villor som försöker hitta en balansgång mellan kvalitet och pris. Några hundra tusen mer än Johanssonvillan men så otroligt mycket mer hus.

Johanssonvillan är tyvär ett dåligt exempel på billigt byggande där kommunala politiker vill göra sig ett namn. Vid sista presentationen såg vi ett hus där alla rum mot gatan var sovrum. I en av Sveriges mest otrygga kommuner så bäddar isf s gott för inbrottstjuvarna.

Visst är det bra att det byggs prisvärt, det tycker vi alla, men det är märkligt att kommunalrådet anser att det är en bedrift att sponsra ett antal villaägare mer än andra. Själva huset byggs inte billigare, kommunen sponsrar istället diverser avgifter.

Det är ganska lustigt att tomt/huskön i kommunen har förtur till dessa hus för det innebär att 400 köanden som ståt där i snitt mer än 25 år får köpa först. Undra om det är dessa personer som har de lägre inkomsterna som S pratar om..

Får man mycket hus för pengarna med Johanssonvillan - i så fall är det vi andra husägare som betalat.

Anna-Lena, Drömmar av silver sa...

Kommer Steningeborna att vara mer medgörliga än boende i Arenberga är frågan. Ytterligare grönområden i Steninges närområde försvinner. Områden som idag är en vacker kulturmiljö med det odlade landskapet, ett område för rekreation för alla människor som dagligen vistas där. Finns det verkligen inte än mer lämplig placering av de tilltänkta Johanssonvillorna vid Trädgårdallén. Ett bättre placering skulle tex kunna vara på den nedlagda åkermarken på ömse sidor om vägen som leder mot Steningehöjden. Med den tilltänkta placeringen blir tre närliggande bostadsområden berörda nämligen Stora hund, Juno/Ceres och Pallas/Vesta och förutom dessa områden andra boende i närområdet som njuter av det vackra odlade landskapet och dess rekreationsmöjligheter som omgivningarna ger. Vår önskan, tillsammans med många andra boende i området är att man tänker om i frågan.

Anna-Lena och Bengt Holm

Anna-Lena, Drömmar av silver sa...

Vilka mervärden vill vi ge invånarna i Sigtuna kommun? Ett stort mervärde som Sigtuna kommun fortfarande kan erbjuda sina kommuninvånare är tillgängligheten till grönområden och vacker natur. Nu planeras bebyggelse av 50 Johansson-villor på mark som enligt kommunens översiktsplan är klassad som b-mark= mark som bör bevaras. Hur kommer det sig att privata intressenter enligt detaljplaner inte bör bygga bostäder i kulturmarker med sk. "utsiktsblickar" men för kommunen går det bra att inte ta hänsyn till detta? Vi ser fram emot ett svar från dig i denna fråga.

MVH Anna-Lena och Bengt Holm
(boende på Junogatan i Steninge)


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger