måndag 26 januari 2009

Öka tryggheten och stoppa förstörelsen av vår gemensamma egendom!



Vi är många invånare som är så innerligt trötta på marodörer som förstör vår gemensamma egendom. Klotter och glaskross. Inbrott och skadegörelse. Ofta på våra skolor och sporthallar eller andra kommunala fastigheter.

Därtill är det alldeles för många som känner sig otrygga i den offentliga miljön. På väg hem från tåget/bussen, i krogkön eller i promenaden hem genom parken/centrum. Kommunen har gjort mycket för att motverka otryggheten men det räcker inte! Kommunen måste göra mer, men alla måste hjälpa till om vi ska få ett tryggare samhälle.

Personligen är jag helt övertygad om att ett välfärdssamhälle där det finns plats för alla och ett rikt föreningsliv som engagerar unga och gamla är det bästa sättet att öka tryggheten i vårt samhälle. Det ska vi jobba vidare med. Men det behövs också annat. Därför föreslår jag nu följande:

* inför kameraövervakning på de kommunala fastigheter som är mest utsatta för skadegörelse
* inför kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser i kommunen
* inför två kommunala väktarbilar istället för en
* förbättra belysningen i det offentliga rummet
* byt stegvis ut larm och lås i kommunala fastigheter
* inför ett lokalt brottsförebyggande råd från april

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger