måndag 26 januari 2009

Fullfölj förundersökningen om branden på Ekillaskolan!Jag har idag tagit del av åklagarens beslut att lägga förundersökningen om det brott som begicks när Ekillaskolan sattes i brand. Jag tycker det är obegripligt och bedrövligt. Åklagaren skriver i sitt beslut att det inte går att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott och att ytterligare utredning inte kan ändra på det. För mig är det en gåta hur polis och åklagare i sin förundersökning inte lyckats komma längre. Här har vi mängder av personer som sett vad som hänt och ändå lyckas man inte i förhör och genom upptagande av vittnesmål kunna fortsätta förundersökningen och nå fram till en fällande dom. Mitt bestämda intryck är att de rättsvårdande myndigheterna inte tagit seriöst på sitt uppdrag. Beror det på att det är en kommunal verksamhet som har drabbats och att det inte är så viktigt? Jag har nu bett kommunens jurister undersöka möjligheten att överklaga åklagarens misstankebeslut. Vi överväger också att pröva frågan civilrättsligt. Vi vill att förövarna ska betala skadestånd och stå för kommuns självrisk på 1 miljon kronor.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger