måndag 26 januari 2009

Mer ordning och reda i skolan. Nu!

Under senare tid har en rad incidenter med sabotage och förstörelse inträffat i kommunen. Det har handlat om inbrott och förstörelse i en sporthall, brand på en skola, fönsterkross och allmänt stök. I skolan har det jobbats intensivt under fler år med lugnare skolmiljöer. Det har på många håll gett gott resultat. Personalen på våra skolor tar frågor som ordning och reda samt lugn och ro på största allvar. Det ska de ha beröm för. Men det räcker inte alltid till. Jag tycker det nu vid sidan av de mjuka insatserna är dags också för mer av de hårda insatserna. I ett första steg skulle jag vilja se följande åtgärder:

* Övervakningskameror både inomhus och utomhus i alla skolor som har årskurs 7-9 (länsstyrelsen fattar tillståndsbeslut).
* Polisanmäl alla handlingar av förstörelse eller kränkande behandling som kan anses brottslig.
* Utöka väktarbevakningen av våra skolor på kvällar och nätter.
* Skärp kontrollen av vilka som vistas i våra skolor – skolan är till för eleverna och personalen – håll obehöriga borta.

Därutöver vill jag se:

* Information från brandkåren till alla elever hur allvarligt det är att orsaka falska brandlarm och vilka förödande konsekvenser en brand i gemensamma lokaler kan få.
* Dialog mellan närpolisen och eleverna på våra skolor i större utsträckning.
* Bättre belysning av skolmiljöerna på kvälls- och nattetid

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger