måndag 26 januari 2009

Första mötet med Finans- och investeringsutskottet


För att följa den ekonomiska utvecklingen extra noga under de oroliga tider som vi nu befinner oss i har vi i kommunledningen beslutat att införa ett Finans- och investeringsutskott i kommunstyrelsen. Utskottet har till uppdrag att bevaka den samhällsekonomiska utvecklingen och dess eventuella effekter på kommunens ekonomi. Utskottet ska också förslå om och hur de 35 miljoner kronor som vi har avsatt för oförutsedda utgifter till följd av krisen ska användas samt om investeringar måste skjutas på framtiden. Idag fattades inga formella beslut, utan vi gick igenom arbetsformera och spikade en mötesplanering för året.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger