tisdag 22 juni 2010

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Sigtuna kommun vill se livsmedelsbutik och drivmedelstation i Sigtuna stad

På idéskissen ses "Serviceplats Pilsbo" från sydost med Pilsborondellen i förgrunden. Här vill Socialdemokraterna och Centerpariet se en livsmedelsbutik och drivmedelsstation i en lågmäld och anpassad byggnad.
Socialdemokraterna och Centerpartiet i Sigtuna kommun presenterade idag ett gemensamt förslag till Serviceplats Pilsbo. Det innebär att de båda partierna under nästa mandatperiod vill se uppförandet av en livsmedelsbutik och drivmedelsstation vid infarten till Sigtuna stad.

De båda partierna vill också se att Serviceplats Pilsbo ska innehålla en tvätthall, en återvinningsstation och en pendelparkering.

Eftersom Serviceplats Pilsbo är beläget vid Pilsborondellen vid infarten till Sveriges första stad Sigtuna lägger Socialdemokraterna och Centerpartiet stor vikt vid byggnadens utformning. Den ska ha träfasad och grästak samt en lågmäld framtoning i övrigt. De båda partierna vill vidare att den som ska äga och driva livsmedelsbutiken och drivmedelsstationen ska lägga stor vikt vid miljöaspekter. Vid sidan av bensin och diesel förutsätts att även biogas och etanol ska kunna tankas. Dessutom bör butiken ha ett tydligt ekologiskt koncept.

Sigtuna stad behöver ytterligare en livsmedelsbutik för att öka konkurrensen. Förhoppningsvis har det en positiv effekt på pris och kvalitet. Dessutom behöver en kommundel med ca 9000 invånare ett bättre utbud av livsmedelshandel.

En stad av Sigtunas storlek ska naturligtvis ha en välfungerande drivmedelsstation där också förnyelsebara bränslen finns. Dessutom saknar staden idag helt en tvätthall för bilar vilket är oacceptabelt både ur service- och miljösynpunkt.

Bosse Andersson (C) och jag själv presenterar förslaget till "Serviceplats Pilsbo". Socialdemokraterna och Centerpartiet vill se ny livsmedelsbutik och drivmedelsstation i Sigtuna stad för ökad konkurrens och därmed service och kvalitet.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger