onsdag 9 juni 2010

Sigtuna kommuns ekonomi gör stort överskott

Delårsrapporten för första tertialet 2010 visar att Sigtuna kommuns ekonomiska resultat är +37,9 miljoner kronor och låneskulden är oförändrad jämfört med 2009 års bokslut.

Kommunledningen kan presentera en mycket stark delårsrapport. Att kunna uppvisa stora ekonomiska överskott mitt i lågkonjunkturen är ett styrkebesked. Det viktigaste av allt är att ekonomin går bra, samtidigt som vi, tvärtemot många andra kommuner, inte har genomfört några besparingar. Delårsrapporten visar också att det var rätt att som en av tre kommuner i landet sänka skatten 2010.

Trots lågkonjunkturen, med ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd, redovisar Sigtuna kommun ett positivt resultat på +37,9 miljoner kronor per den 30 april. Det är 4 miljoner kronor bättre jämfört med föregående år. Resultatet innehåller inga intäkter från exploaterings-verksamheten.


Resultatet påverkas positivt till stor del av att befolkningstillväxten är hög, att skatteintäkterna är högre än planerat, att låneskulden är lägre än budget, att räntan är fortsatt låg samt att kommunstyrelsens buffert för lågkonjunkturen inte har behövts tagits i anspråk i någon större omfattning. Det prognostiserade resultatet för 2010 uppgår till hela 62,4 miljoner kronor, vilket är nästan 29 miljoner bättre än fastställd budget.

Vid årsskiftet var kommunens låneskuld 146 miljoner kronor. Delårsbokslutet visar att låneskulden är oförändrad.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra jobbat!!!
kan det bero på att Henrik Kelfve (M)köper mjölk på Valsta Centrum)??? Tror inte han köper mjölken, är nog hans regering (frugan) som får göra det jobbet medan han ligger på sofflocket eller?????

Anders Johansson sa...

Oppositionrådet jobbar säkert hårt, det betvivlar jag definitivt inte. Han köper säkert också mjölk. Det är inte det som är problemet - det är Moderaterna i Sigtuna kommuns politik.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger