torsdag 17 juni 2010

Jag kräver lagändring så att "asfaltläggare" kan avhysas utan kronofogdebeslut

Jag har i ett brev till Kommunförbundet i Stockholms län bett organisationen agera gentemot regeringen för att få en lagändring till stånd. Det handlar om att polisen ska kunna avhysa obehöriga från mark där de olovligen vistas utan att kronofogden först ska behöva fatta beslut.

Bland andra Sigtuna kommun har drabbats av denna byråkratiska ordning i samband med att vi vill avhysa "irländska asfaltläggare" från kommunal mark. Många andra kommuner och privata markägare har drabbats av samma sak.

DN uppmärksammade mitt krav med nedanstående artikel.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger