fredag 25 juni 2010

Sigtuna kommuns ekonomi allt starkare - går mot rekordöverskott. Pengar som vi vill använda till att förbättra skolan!

Trots lågkonjunkturen fortsätter Sigtuna kommun att visa en stark ekonomiskt utveckling. Enligt den färska budgetuppföljningen för maj månad prognostiseras resultatet för 2010 bli ett överskott på 74,1 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring från delårsrapporten per den sista april med 11,7 miljoner och hela 40 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet kommer därmed bli rekordbra.

Vi i kommunledningen valde att lägga en offensiv budget för 2010 för att fortsätta hålla hög kvalitet i kommunens verksamheter, samtidigt som vi vidtog försiktighetsåtgärder med både överskott och reserver. Dessutom kunde vi genomföra en skattesänkning som både Moderaterna och Vänsterpartiet röstade emot. Den ekonomiska utvecklingen visar att vi gjorde rätt. Vårt hårda arbete med näringslivsutveckling och bostadsbyggande bidrar till att kommunen idag har ett gynnsamt läge och en stark ekonomi.

När andra kommuner har genomfört besparingar har vi kunnat genomföra satsningar och skattesänkningar.

Särskilda satsningar görs också för att möta effekterna av lågkonjunkturen genom mer pengar till vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Dessutom har kommunkoncernen 270 antällda sommarjobbande ungdomar detta år, fler än någonsin tidigare.

Det positiva resultatet beror på att verksamheten håller sin budget samtidigt som befolkningstillväxten är hög, att skatteintäkterna är högre än planerat, att låneskulden är lägre än budget och att räntan är fortsatt låg.

Moderatetna anklagar ofta oss i kommunledningen för att vi har orsaskat en skenande låneskuld. Det är fel. Vi har fortfarande en mycket låg låneskuld och sedan årskiftet har den inte ökat med en enda krona. Låneskulden var sista maj 146,5 miljoner kronor, exakt lika mycket som den var vid årsskiftet. Det kan jämföras med att Sigtuna kommun varje år omsätter cirka 1,8 miljarder och att tillgångssidan i balansräkningen är cirka 10 gånger så stor som låneskulden.

Enligt färsk statistik från SCB hamnar Sigtuna på plats 37 av 290 bland Sveriges vinstrikaste kommuner.

God ekonomi är inget värd om man inte använder den för fortsatt utveckling och förbättringar. För oss Socialdemokrater i Sigtuna kommun är den goda ekonomin något som ska användas till att för bättra välfärden. För oss är det speciellt viktigt att satsa mer på en bättre skola de kommande åren.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger