måndag 6 juni 2011

Vi fortsätter skapa småhustomter

Sveriges snabbast växande kommun satsar på ytterligare nya bostäder genom självbyggartomter.

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) fortsätter skapa möjligheter för ytterligare bostadsbyggande. Nu handlar det om tomter som ska erbjudas till tomt- och småhuskön för så kallat självbyggeri.

Kommunledningen har tagit fram ett förslag på detaljplan som ska möjliggöra nya bostäder i Til-området, mellan Germunds väg och Glimmervägen. Där kan det förtätas med tre nya småhustomter. Det är bra ur ett samhällsbyggnads- och hushållningsperspektiv. Trafikförsörjningen till husen kommer att ske genom en kort stickgata från Germunds väg. Befintlig gång- och cykelväg flyttas och förläggs öster om de nya tomterna, samt på södra sidan av den nya stickgatan.

Kommunledningen tog nyligen ett nytt initiativ att kartlägga kommunens tätorter för att finna lämpliga tomter för småhus, radhus och annan bostadsbebyggelse. Kartläggningen har medfört att ett antal nya tomter kommer att kunna tillskapas de närmsta åren.

Kommunledningen fortsätter att satsa på nya bostäder i stort och i smått. Genom kompletteringar i redan befintliga bostadsområden kan det åstadkommas många nya tomter. Det är bra för både ekonomi och miljö.

1 kommentarer:

Anonym sa...

Vad ska ni göra med irländarna som bygger bo och förstör för oss kolonilottsägare på rallarosen ? mvh max


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger