onsdag 1 juni 2011

8 miljoner kronor extra till förskolan, skolan och fritids

Följande pressmeddelande har skickats idag:

8 miljoner kronor extra till skola, förskola och fritids

Sigtuna kommuns ledning (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) föreslår att tillföra ytterligare 8 miljoner kronor till skola, förskola och fritids. Kvaliteten och kapaciteten i förskolor och skolor ska säkerställas i takt med befolkningstillväxten.

Kommunen har tidigare haft som princip att inte kompensera nämnder och styrelser för demografiska förändringar under löpande år, då små befolkningsförändringar kan hanteras inom tilldelad ekonomisk ram. Den stora inflyttningen till kommunen, under de första fyra månaderna, medför dock att verksamheterna redan under innevarande år behöver mer resurser. Något som kommunledningen kommer att tillgodose.

Det extra anslaget till barn- och ungdomsnämnden fördelas enligt följande:

Förskoleverksamheten 4,9 mkr
Fritidshemmen 0,2 mkr
Förskoleklasserna 1,0 mkr
Grundskolan 2,1 mkr
(0,2 mkr, ryms inom ordinarie ram)

Kommunfullmäktige förväntas fatta det slutgiltiga beslutet på sitt nästa sammanträde den 20 juni.

- Vi i kommunledningen kan med en stark ekonomi och kraftigt ökade intäkter ge ett viktigt ekonomiskt tillskott på 8 miljoner kronor till Barn- och ungdomsnämnden. Det är en viktig signal om att vi tar ansvar för den växande kommunens positiva utmaningar, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

- För att kunna säkerställa kvaliteten och kapaciteten i våra skolor, förskolor och annan verksamhet tänker vi inte vänta på platsbrist och andra problem, vi sätter in åtgärder redan nu, säger Lola Svensson (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger