tisdag 31 maj 2011

Fortsatt stark ekonomi i Sigtuna kommun. +47 miljoner kronor under de första fyra månaderna!

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) presenterar en mycket stark delårsrapport 1:

47 miljoner kronor i resultat. 26 miljoner kronor i budgetöverskott.
Sigtuna kommuns delårsrapport I


Sigtuna kommun fortsätter att gå med överskott. I delårsrapport I som omfattar årets fyra första månader kan utläsas att resultatet för perioden är + 47 miljoner kronor. Prognosen för året är + 27 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor bättra än budget.

Sigtuna kommuns attraktionskraft är stark och medför att kommunen under de första fyra månaderna växte snabbast i landet. Den höga inflyttningstakten och barnafödandet medför i sin tur en kraftig ökning av skatteintäkter och statsbidrag.

Sigtuna kommun växer och utvecklas. Jobben blir fler och arbetslösheten sjunker. Det gör att kommunens intäkter från skatter och statsbidrag ökar kraftigt. Vår offensiva politik för en växande kommun ger goda resultat. Vi blir fler som delar på kostnaderna om den lokala marknaden växer.

Vi ska nu med kraft möte den växande kommunens utmaningar. Vården, omsorgen och skolan ska få ökade resurser i takt med att invånarna blir fler. Dessutom ska den höga investeringstakten fortsätta för att bevara och utveckla kvaliteten och kapaciteten i den kommande verksamheten.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger