onsdag 15 juni 2011

Kommunalrådet Anders Johansson (S), Sigtuna kommun, deltar i paneldiskussion om djurskydds- och klimatkrav i offentlig upphandling

Den politiska ledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun har i sin stora upphandling av livsmedel ställt nya och krav på bland annat bättre djurhållning och hårdare miljökrav. Upphandlingen har överklagats och Förvaltningsrätten har i dom meddelat att delar av kommunens hårdare krav på bättre djurhållning inte är förenliga med lagstiftningen och därmed underkänt upphandlingen.

Nu pågår en revidering av EU:s direktiv på området. Europaparlamentets särskilda rapportör, Åsa Westlund (S), har bjudit in bland annat mig och Svenska Naturskyddsföreningens ordförande för en diskussion. Detta som ett underlag för hennes kommande rapport till parlamentet.

Vi tänker driva våra krav på bättre djurhållning i vår livsmedelsupphandling så långt det bara går. Skulle vi förlora i sista instans tänker vi fortsätta genom att kräva förändrade direktiv och lagstiftning. Vi har en stark politisk vilja att genom vår konsumentmakt bidra till bättre djurhållning och minskad klimatpåverkan. Vi känner ett starkt stöd från invånarna i denna fråga.

Media hälsas välkommen till paneldiskussionen på Kulturhuset i Stockholm.


Seminarie: Kan vi upphandla klimatsmart?

Varför kan vi inte köpa obesprutad frukt som odlas bredvid förskolan? Varför kan vi inte stötta våra lokala producenter? Hur är det med djurskyddet för de djur som bidrar till köttet vi köper? Det är frågor som såväl politiker som småbarnsföräldrar ställer sig. Offentlig upphandling är ett ämne som engagerar många och det är aktuellt med en förändring av EU:s direktiv just nu.
Vi har samlat en namnkunnig skara för att diskutera ämnet utifrån deras erfarenheter.

Välkomna till ett seminarium där vi lyfter frågan om och i så fall hur EU-reglerna om offentlig upphandling bör ändras för att gynna klimat och bra djurskydd.

Datum och tid: Torsdagen den 16 juni kl. 16:30-18:30
Plats: Kulturhuset, studio 3

Medverkande:

Åsa Westlund, Europaparlamentariker (S)
Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen Anders Johansson, kommunråd (S) i Sigtuna Monica Sihlén, Miljöstryningsrådets expert på livsmedel och djurskydd.
Peter Lindblom, Chef för avdelningen för offentlig upphandling på Konkurrensverket


Bakgrund:

Flera kommuner har försökt främja klimat- och miljöaspekter och en bättre djurhållning i samband med offentlig upphandling. Men få är de som lyckats. Sigtuna kommun förlorade nyligen ett fall i förvaltningsrätten som handlade om djurskydd. Det var inte möjligt att ställa krav på att djuren skulle vara helt bedövade när de tappades på blod i samband med slakt eller att transporttiden till slakt inte fick överstiga åtta timmars dagtransport.

Åsa Westlund är Europaparlamentariker (S) och initiativtagare. "Grönboken om en modernisering av EU:s politik om offentlig upphandling- med sikte på en effektivare Europeisk upphandlingsmarknad" är aktuell och flera myndigheter och kommuner i Sverige har lämnat sina åsikter i frågan. Åsa är EU-parlamentets ansvariga rapportör för betänkandet i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Med bakgrund av detta har hon tagit initiativ till ett kunskapsgivande seminarium om klimat och djurhållning.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger