fredag 22 maj 2009

Ekonomiberedning med tuffa förutsättningar

I tisdags satt kommunledningen hela dagen i så kallad ekonomiberedning. Där förbereds de stora ekonomiska besluten som kommunen ska fatta. Det handlar om budget, bokslut och delårsrapporter.


Nu är naturligtvis fokus på budget 2010. Den sämsta tillväxten sedan 1939 sätter djupa spår i den kommunala ekonomin. Skatteintäkterna rasar samtidigt som en hel del kostnader, som exepelvis socialbidragsutbetalningar skenar. Vi står inför den största utmaningen för kommunens verksamheter och ekonomi någonsin.
Kommunledningen har så klart jobbat med den här utmaningen under en lång tid, men är ännu inte klara. Vår ambition att vara klara till måndagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutkott kommer inte klaras. Det exceptionella läget gör att mer tid än normalt kommer att behövas.
De samverkande partierna i kommunlednigen är helt överens om anvisningarnas upplägg, men det är en hel del slutjusteringar och kontroller av både text och sifror som måste till. Det kommer bli ett förslag till anvisningar som tar hänsyn till både verksamhetens kvalitet och ekonomin.
Kommunledningen kommer presentera förslaget till anvisningar någon gång under nästa vecka.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger