torsdag 14 maj 2009

Näringslivslunch på Arlanda

På bilden ses Ulla Britt Palmquist, Företagarna, Lasse Sennhed, Årets Företagare, och undertecknad.

I går bjöd Stockholm Arlanda Airport och Sigtuna kommun för sjätte året irad in det lokala näringslivet till ett lunchmöte på Arlanda. Flygplatsdirektör Kerstin Lindberg Göransson och jag stod som vanligt som värdar. Ett 120-tal företagare deltog.

Kerstin inledde med att berätta om olika utvecklingsprojekt på flygplatsen och om flygtrafikens uteckling under första kvartalet 2009. Kerstin berättade bland annat att Arlandas nya tax free-butik på terminal 5 har usetts till en av världens bästa, Arlanda har utsetts till en av världens bästa fraktflygplatser och vår flygplats är världsledande på miljöområdet. När det gäller flygtrafiken så har den minskat med cirka 15% jämfört med föregående år - men det var å andra sidan ett mycket starkt år.

Jag fick möjlighet att berätta om olika projekt i kommunen, och då speciellt med inrikting på näringslivsutveckling och kopplingen till flygplatsen.
Företagarna i Sigtuna delade ut pris till Årets företagare. Det är Lasse Sennhed, LS Kontor AB. Lasse har under det gångan året expanderat sin verksamhet och anställt ytterligare tre personer och gett sig in på ett nytt verksamhetsområde - telekom. Grattis Lasse, det är välförtjänt!
På bilden ses flygplatsdirektören Kerstin Lindberg Göransson, Arlandas informationschef Jan Lindqvist och jag.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger