torsdag 7 maj 2009

Nu krävs krafttag för att få ordning på Rävsta camping!

Rävsta camping har varit mycket dåligt skött under flera år. Den har också blivit ett tillhåll för människor med alkohol- och drogrelaterade problem. Det finns också exempel på kommuner som mer eller mindre placerat klienter i sin socialtjänst på Rävsta camping. Dessutom vill kommunen använda ytan till annat ändamål i framtiden. Detta är anledningen till att kommunen har sagt upp arrendet med arrendatorn från 30 april.

Nu har två problem uppstått:

1) Arrendatorn hävdar att uppsägningen har skett på fel sätt. Kommunen vidhåller att den har gått rätt till och kräver att arrendatorn lämnar området omedelbart.

2) Arrendatorn har hyrt ut campingplatser till 30 ekipage med gäster som enligt media kallas ”de irländska asfaltsläggarna”. Dessa bedriver en tvivelaktig verksamhet och campingområdet ser bedrövligt ut. Dessutom har de dumpat skräp och byggmaterial i naturen. Vatten- och elleveranser till campingen har stängts av sedan länge vilket leder till en problematisk sanitetssituation.

Med anledning av detta vidtar kommunen nu en rad kraftfulla åtgärder:

* Begärt handräckning från Kronofogden för att avhysa området
* Lägger föreläggande enligt miljöbalken. Kommunen menar att miljöbrott har begåtts.
* Polisanmälan om den nedskräpning som skett på Industrigatan och gång- och cykelvägen mellan Märsta och Rosersberg
* Kontaktat både gränspolisen och norrortspolisen för att likt föregående år granska fordonen på campingen. Vid samma typ av situation ifjol befanns ett flertal fordon stulna.
* Begärt hos arrendatorn omedelbart ska städa området och överlämna det till kommunen i gott skick
* Socialförvaltningen ska granska de sociala förhållandena, inte minst för barnen på campingen, bland annat med hänsyn till sanitetssituationen.

Jag menar att situationen är fullständigt oacceptabel. I första hand bär Sigtuna Camping ansvaret. Övriga rättsliga åtgärder utöver det ovan nämnda ska övervägas. I andra hand har ”campinggästerna” ett stort ansvar, både för hur det ser ut på campingen och resultatet av deras verksamhet. Här förutsätter jag att de rättsvårdande myndigheterna agerar snabbt och kraftfullt. Vi kan inte tolerera att det får fortsätta så här!

På förmiddagen idag tog jag bilderna på Rävsta camping. Det är en bedrövlig syn!

1 kommentarer:

Christer sa...

Bra gjort!

Hittade hit genom Johan Ingerös blogg på tidskriften neo: http://magasinetneo.se/johan/

Själva har vi liknande problem i Västberga i Stockholm: irländska asfaltsskojare har slagit sig ner i en stadens parker(!) och campat. Nedskräpning, sönderkörd gräsmatta och ett okänt antal lurade husägare som anlitat deras "tjänster".

När vi ringt polisen har det till en början låtit att "det finns inte så mycket vi kan göra", vilket är en något märklig inställning från den myndighet som har att beivra brott, må det sedan vara nedskräpning, olovlig camping, skadegörelse, egenmäktigt förfarande, brott mot miljöbalken eller vad nu irländarna kan bindas vid.

När tillräckligt många ringt och klagat verkar det dock som om något hänt -- eller så har kanske irländarna haft svårt att hitta offer att lura här i närheten, för nu är parken tom igen.

Jag skall definitivt hänvisa både polisen och stockholms ansvariga politiker till din blogg om de kommer tillbaka!


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger