onsdag 6 maj 2009

Rosersbergarna gick man ur huse för att diskutera Arlandas nya miljötillstånd

På bilden ovan ses några av de över 200 deltagarna på samrådsmötet om Arlandas nya miljötillstånd. Mötet hölls i Råbergsskolans matsal.


Igår kväll var jag inbjuden av Rosersbergs villastadsförening att delta på LFV:s samrådsmöte om ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats. Precis som jag hade förväntat mig var uppslutningen mycket stor - de 110 stolarna räckte till drygt hälften av deltagarna. Detta visar med all önskvärd tydlighet hur viktiga buller- och miljöfrågorna är för rosersbergarna.

Många framförde uppfattningen att den tredje banan med inflygningar över Väsby används för lite idag (jag var en av dem) på Rosersbergs bekostnad. Många är också bekymmrade över att de högljudda lobby-grupperna i Sollentuna och Väsby får för stort utrymme i debatten och att det påverkar LFV i deras ställningstaganden. Jag delar denna oro. Därför var det otroligt glädjande att se den massiva uppslutningen från rosersbergarna igår kväll. Det ger os i kommunledningen råg i ryggen när vi nu med kraft kommer ta till vara kommuninvånarnas intressen i processen fram till ett nytt miljötillstånd.

Ett varmt tack till Rosersbergs villastadsförening för fint arrangemang och tack till alla proffisiga deltagare från LFV som gjorde en mycket seriös genomgång!

På fredag återkommer jag med ett inlägg efter mötet med flygplatsledningen.
På bilden ovan ses advokaten Åke Lewensjö som företräder LFV i arbetet med ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats. Lewensjö är ytterst kompetent på området och borgar för en bra process från LFV:s sida i detta komplicerade ärende.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger