söndag 3 maj 2009

Fantastiskt första maj i Märsta!

Det fanns många, inte minst bland proffstyckarna i media, borgerliga ledarskribenter och andra olyckakorpar som trodde på dålig uppslutning denna första maj. Så fel de fick - och vilken fantastisk dag vi socialdemokrater fick!
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun firade för första gången första maj mellan Coop Extra och Märstaån i centrala Märsta. Närmare 300 personer deltog under vårt firande. Politiska tal blandades med korvgrillning, tipspromenad, fiskdamm, musikunderhållning, fika med mera.

Själv fick jag äran att hålla huvudtalet. Det handlade om:

Jobben först!
Nu måste all kraft ägnas åt att bekämpa arbetslösheten. Med en arbetslöshet på uppemot 12% kommer ekonomin och välfärden raseras. Det får inte ske. Sätt jobben först - nu!


Stoppa moderaternas försämringar av sjukvård och pendeltågstrafik!
Moderaterna som styr landstinget:

har avskaffat den gemensamma hemvården vilket leder till sämre kvalitet och ökad trygghet för omsorgtagarna. Nu riskerar gamla och sjuka besök från fyra olika organisationer på ett dygn istället för en professionell och sammanhållen hemvård

har lagt ner distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen i Rosersberg

har fattat ett inriktningsbeslut om att lägga ner kvartstrafiken och införa halvtimmestrafik till Märstas och Rosersbergs stationer.

har infört ett Vårdval Stockholm som innebär att pengar och resurser i sjukvården flyttas från områden där det bor låginkomsttagare och många sjuka till områden där det bor höginkomsttagare och många friska.

har lagt lagt ner flera välfungerade Närakuter i länet och sagt nej till att öppna en i Märsta. Vi socialdemokrater accepterar inte detta.

Vinner vi landstingsvalet kommer vi:

  • Skapa en gemensam hemvård för omsorgstagarnas bästa

  • Öppna en distriktssköterskemottagning i Rosersberg

  • Behålla kvartstrafiken till Märsta och Rosersberg och sikta på 10-minuters-trafik

  • Öppna en Närakut i Märsta
  • Avskaffa Vårdval Stockholm och införa ett rättvist vårdval
Slå tillbaka rasismen!
I tider av ekonomisk oro och hotande massarbetslöshet finns det alltid högerextrema krafter som spelar ut grupper mot varandra. Det ska vi se upp med. Lär av historien. Även om de bytt sina rakade skallar mot välkammade frisyrer och kängor mot lågskor drivs de av samma idéer. Håll rent mot de högerextrema!

Värna välfärden - nej till lån till skattesänkningar!
Den moderatstyrda regeringen lånar pengar för att kunna sänka skatten för 15 miljarder innevarande år - mest för dem som har de dyraste villorna, förmögenheter och höga inkomster. Samtidigt får landets kommuner och landsting inte en enda krona i ökade statsbidrag till vården, omsorgen eller skolan. Så ser en högerregerings prioritering ut. Vi Socialdemokrater i Sigtuna kommun kommer göra allt för att detta inte ska drabba kvaliteten i de viktiga kommunala verksamheterna. Vi vill värna personaltätheten i våra välfärdsverksamheter samtidigt som vi inte vill slå sönder kultur-, fritids-, miljö- och parkverksamheten. Det blir en stor utmaning, men den ska vi gemensamt i kommunledningen klara av.

I Stockholm deltog knappt 13 000 personer i demonstrationståget och mellan 15 000 och 20 000 vid mötet på Norra Bantorget. Stämningen var mycket god och hög. Utifrån landet rapporterades också om ovanligt stor uppslutning för att vara en mellanvalsår.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger