tisdag 26 maj 2009

En budget för välfärd, trygghet och utveckling - Sigtuna kommun utmanar lågkonjunkturen!

Idag presenterade jag på uppdrag på den politiska majoriteten i kommunen budgetanvisningar för 2010. Först för media och sedan för 137 ledande tjänstemän i kommunen.


Idag presenterade Sigtuna kommuns politiska majoritet (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna och Aktion för Sigtuna kommun) sitt förslag till anvisningar för budget 2010. Jag vill säga att det är en Sverige-unik budget eftersom den inte innehåller några direkta besparingar. Vi kommer ge full kompensation för demografiska förändringar och lönehöjningar. Vi kommer lägga mycket extra pengar till de verksamheter som ska möta lågkonjunkturen.

Vi kan göra allt detta eftersom vi sedan 2002 då vi fick förtroendet av väljarna att leda kommuen satt utveckling och tillväxt i främsta rummet. Sigtuna har aldrig upplevt en så positiv utveckling i modern tid som under de år vi styrt.

När vi nu befinner oss mitt i en historisk lågkonjunktur kan vi dra nytta av den starka utvecklingen. Vi kommer använda stora intäkter från exploateringsverksamheten de kommande åren för att bygga en bro till normalkonjunkturen. På så sätt kan vi värna kvaliteten i hela den kommunala verksamheten - både den lagstadgade och den frivilliga. Vi är övertygade om att det är en långsiktigt klok politik - både för ekonomi och verksamhet.

Den som säger nej till detta måste svara på frågan: Var ska nedskärningarna ske? Hur många anställda i skolan vården och omsorgen ska få lämna sina jobb?

På presentationen av budgetanvisningarna deltog en större del av den politiska ledningen. Bredvid mig (på bilden nedan) ses från vänster Bosse Andersson (C) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Gunilla Lundqvist (MP) ledamot av kommunalrådsberedningen, Ronnie Lundin (S) ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Gun Eriksson (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, Lola Svensson (S) ordsförande i Äldre-och omsorgsnämnden, Anna Johansson (S) ordförande i Demokratinämnden, David Lundqvist (S) ordförande i Kommunfullmäktige, Göran Hammarsjö (S) ordförande i Bygg- och trafiknämnden och William Petersson (AFSK) ersättare i Kommunstyrelsen.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger