måndag 30 april 2012

1 maj i Sigtuna kommun 2012: I Sigtuna kommun fortsätter utvecklingen. Sverige behöver en ny färdriktning!


I Sigtuna kommun fortsätter utvecklingen. Sverige behöver en ny färdriktning!

På första maj samlas vi socialdemokrater i hela landet för att göra våra röster hörda. Vi demonstrerar för det vi tror på; våra tidlösa värderingar om rättvisa, solidaritet och jämlikhet. Samtidigt protesterar vi mot det som vi tycker är fel; moderaternas orättvisa politik som drabbar de som redan har det svårast i vårt samhälle så som arbetslösa och sjuka. Det gäller inte minst alla de ungdomar, vår framtid, som idag går utan jobb och långtidssjuka som tvingas i från hus och hem för att trygghetsförsäkringarna slagits sönder. Så ska vi inte behöva ha det i vårt gemensamma Sverige!

Med tradition och förnyelse - erfarenhet och föryngring -  har Socialdemokraterna ett mycket stark stöd lokalt i kommunen. Vi har lagt blockpolitiken och gamla lösningar åt sidan och jobbar för kommunens bästa. Vi vet att det uppskattas. Faktum är att ingen annanstans i Sverige stöder så många som röstar borgerligt eller på Vänsterpartiet i riksdagsvalet, Socialdemokraterna i kommunvalet som hos oss i Sigtuna kommun. Detta samtidigt som Moderaterna i kommunen, som fortsätter köra på i gamla hjulspår, har ett mycket svagt stöd.

Med det starka stödet från väljarna i Sigtuna kommun som grund fortsätter vi utvecklingsarbetet:

* Från bidrag till jobb. Bra samarbete med näringslivet och utbildningssatsningar ger kommunen fler företag och arbetstillfällen.

* Skolan ska bli bättre och byggas ut. Storsatsning görs för bättre kunskaper hos eleverna och en utbyggd skola med fler lärare ger plats till alla elever i bra lokaler.

* De äldres trygghet ska värnas. Bättre kvalitet och utbyggd äldreomsorgen går före skattesänkningar och privatiseringar som Moderaterna vill.

* En rik fritid för alla. Satsningarna på idrotten och kulturen fortsätter med bl.a  nytt badhus, ridhus, stadsbibliotek, konsthall, sporthall och kulturskola.

* En ren miljö och nära till naturen. Stora investeringar minskar kommunens klimatpåverkan och flera nya naturreservat skyddar stora naturområden för framtiden.


Med full kraft och framtidstro fortsätter vi vårt jobb för att gör en bra kommun ännu bättre. I det arbetet hoppas vi på dig! Bli medlem! Du väljer själv om vill stödja oss genom att bara betala din medlemsavgift eller bli aktiv i vårt politisk arbete.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger