onsdag 25 april 2012

Sigtuna kommun miljardinvesterar i förskolor och skolor när resultaten ska förbättras och fler få plats

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun presenterade idag en investeringsplan på drygt 1 miljard kronor på nya förskolor och skolor. Det stora flertalet förskolor och skolor kommer att stå färdiga under 2014. Motsvarande satsning i Stockholms stad skulle motsvara en investering på drygt 20 miljarder kronor.

Sigtuna kommun är den kommun som växer snabbast i Sverige. För att säkerställa förskolegarantin och tillgång till moderna utbildningslokaler i Sigtuna kommun presenterade kommunledningen idag en investeringsplan för förskolor och skolor på drygt 1 miljard kronor. I Investeringsplanen återfinns investeringar i sex helt nya förskolor och tre helt nya skolor, utöver dessa investeringar skall ett antal förskolor och skolor byggas ut.

Investering
Förskolor ca 280 miljoner kronor
Skolor ca 680 miljoner kronor

För att klara bemanningen av de nya verksamheterna behöver Sigtuna kommun rekrytera ca 100 nya förskolepedagoger och ca 120 nya lärare, till detta skall tillföras rektorer och annan skol- och förskolepersonal. Detta skall klaras av samtidigt som kommunen, precis som alla andra kommuner i Sverige, skall klara av stora pensionsavgångar.

Kapacitetsökning
Barn i förskolan ca 500
Personal i förskolan ca 100
Barn i skolan ca 730
Förskolepedagoger ca 120

Sigtuna är Sveriges snabbast växande kommun och glädjande nog får vi många nya barn och ungdomar som invånare. Nu miljardinvesterar vi för att de ska få bra förskole- och skollokaler.
- Innehållet i våra förskolor och skolor är det som är viktigast. Men en modern pedagogik som sätter kunskapen främst kräver också ändamålsenliga lokaler. Det får vi nu, säger Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, i en kommentar.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger