fredag 30 april 2010

20 april: kyrkan och förskolan

Under förmiddagen träffade jag representanter från Svenska Kyrkan i Sigtuna församling bland annat kyrkorådets ordförande och kyrkoherden. Vi dryftade gemensamma frågeställningar och då speciellt möjligheten till en utvidgad begravningsverksamhet i Sigtuna stad.

Under eftermiddagen var jag på ett arbetsplatsbesök på Brage förskola i Valsta där jag kunde diskutera med personalen. Det var som vanligt på arbetsplatsbesöken både spännande och givande och jag fick lära mig mer om verksamheten och hur den kan utvecklas. Det var nu 5-6 år sedan jag senast var på Brage förskola och det var roligt att se verksamheten fortfarande fungerar bra.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger