torsdag 15 april 2010

Arlanda flygplats stängs - kommunen höjer sin beredskap

Med anledning av vulkanutbrottet på Island och det moln av aska som det orsakat kommer Arlanda flygplats att stängas ikväll.

Som värdkommun för flygplatsen höjer vi nu beredskapen. Det handlar framför allt om att vara beredd utifrån det så kallade vistelsebegreppet, som innebär att alla som vistas i kommunen och på något sätt inte själva klarar av att ta sig härifrån när alla möjligheter är uttömda (av exempelvis ekonomiska skäl) har rätt till stöd och hjälp.

Ansvarig för samordning i kommunen är trygghetschefen Eva Hamberg. Kommunen står också i kontakt med Länsstyrelsen i frågan.

För information hänvisas i första hand till http://www.arlanda.se/ .

Vid viktiga frågor angående kommunens ansvar hänvisas till trygghetschefen Hamberg som nås på mobiltelefonnummer 073 661 34 98.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger