fredag 30 april 2010

14 april: Paneldiskussion på SPF Oden om seniorerna och framtiden


Samma dag som jag deltog på en idrottspolitisk debatt tidigt på morgonen hade SPF Oden i Märsta arrangerat en paneldiskussion med de politiska partierna i Cabinen i Forum. Frågorna handlade mest om olika boendeformer för äldre, maten i äldreomsorgen och utformningen av taxan i äldreomsorgen.

Jag fick möjlighet att redovisa att socialdemokraterna vill bygga ut äldreomsorgen och bygga både trygghetsboenden och seniorboenden i kommunen den kommande mandatperioden. Till skillnad från Sigtunahögern har vi en tydlig plan för detta.

När det gäller kvaliteten på maten fanns det olika uppfattningar i publiken. Det kan jag förstå. Mycket handlar om hur maten tillagas från början men också om hur den värms upp och presenteras lokalt ute på våra vård- och omsorgsboenden. Det varierar en hel del.

När det gäller enhetstaxan fanns också en tydlig skillnad mellan oss socialdemokrater och Sigtunahögern. Vi socialdemokrater vill ha en taxa där de som har höga inkomster och förmögenheter betalar lite mer än de som har låga inkomster. Sigtunahögern vill ha samma taxa för alla.
Tack till SPF för en välordnad diskussion!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger