fredag 30 april 2010

15 april: Sopplunch hos Hyresgästföreningen


Några gånger per år anordnar Hyresgästföreningen i Sigtuna kommun sopplunch då de bjuder in de politiska partierna till diskussioner om politik i allmänhet och bostadspolitik i synnerhet. Tyvärr var det flertal partier som inte valde att komma denna gång bland annat Sigtunahögerns partier – Moderaterna och Samling för Sigtuna.

Det finns en tydlig skiljelinje i politiken i vår kommun mellan vad vi socialdemokrater vill på bostadspolitikens område och oppositionen. Vi vill bygga många fler bostäder av alla upplåtelseformer. Detta har ofta motarbetats av Sigtunahögern. Men framför allt är det byggande av hyresrätter och det kommunala bostadsbolaget Sigtunahems roll som skiljer oss åt. Vi vill se ett Sigtunahem som växer och utvecklas. Oppositionen vill sälja ut och omvandla till bostadsrätter.

Jag hoppas och tror att bostadspolitiken blir viktig i årets valrörelse. Och jag känner ett starkt stöd för kommunledningens bostadspolitik!

1 kommentarer:

Tryggve sa...

Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Det handlar inte bara om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4009).

Tanken med ägarlägenheter var god men det är med besvikelse jag kan konstatera att ägarlägenheterna inte innebär någon förbättring utan snarare bara spär på problemen.

Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger