fredag 30 april 2010

15 april: Styrelsemöte och bolagsstämma med Sigtunaturism AB

Eftermiddagen och kvällen ägnade jag åt styrelsemöte och bolagsstämma i Sigtunaturism AB. Sigtunaturism är ett bolag som kommunen äger till 23 procent och som i övrigt ägs av det privata näringslivet. Bolaget har till uppgift att utveckla besöksnäringen i kommunen och jobba med destinationsutveckling. Med VD:n Camilla Zedendahl i spetsen lyckas man väldigt bra med sitt uppdrag. Det är glädjande att kommunen och näringslivet tillsammans lyckas så väl även på detta område.

Den viktigaste anledningen till Sigtunaturism framgång är dess duktiga och kompetenta personal som förutom att bemanna en av Sveriges bästa turistbyråer också jobbar med strategisk marknadsföring och destinationsutveckling. Bra jobbat i år igen!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger