onsdag 22 juli 2009

Vi garanterar våra invånare och anställda gratis vaccin mot svininfluensan

Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) har idag lämnat ett mycket viktigt besked:

Om inte staten och/eller landstinget som har det egentliga ansvaret för massvaccinationer tar sitt ansvar fullt ut och låter alla invånare vaccinera sig gratis så kommer vi i Sigtuna kommun gå in och ta den kostnaden. Plånboken tjocklek ska inte avgöra om hurvida man får ett fullgott smittskydd eller inte. Dessutom blir det stora problem för kommunala verksamheter som vården, omsorgen, skolan och strategiska administrativa uppgifter om många blir sjuka.

Det är bedrövligt att staten och landstinget inte kan ge besked i denna mycket viktiga fråga.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger