fredag 17 juli 2009

Framtidsinvestering i sommartid 9: Nya vård- och omsorgsboendet Ymer växer fram!

På Ymerplan bygger JM/Seniorgården just nu ett nytt, stort vård- och omsorgsboende. Det kommer få över 70 lägenheter och erbjuda både somatiskt sjuka och dementa en bra vård. Detta är en av de största satsningarna någonsin på en utbygd äldreomsorg i Sigtuna kommun. Under första kvartalet 2010 är boendet klart.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger