lördag 11 juli 2009

Framtidsinvestering i sommartid 3: Förlängd gång- och cykelväg längs Steninge allé

Nu har vi äntigen förlängt gång- och cykelvägen längs Steninge allé så att det går att ta sig fram tryggt hela vägen mellan korsningen Valstavägen/Steninge allé och Steningebadet. Dessutom har en gång- och cykelväg byggts mellan Statoil och Stockholmsvägens början.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger