onsdag 25 november 2009

Nu kan äntligen Rosersberg få sin motorvägsavfart

Ända sedan motorvägen från Stockholm till Arlanda öppnades 1962 har avfart till Rosersberg diskuterats. Avfarten har funnits med i många infrastrukturplaner, men alltid skjutits på framtiden. Det hade hänt även denna gång om inte kommunen och näringslivet ställt upp som finansiärer.

Kommunledningen har under lång tid arbetat hårt för att en motorvägsavfart ska finnas med i statens nästa infrastrukturbeslut. Förhandlingar har förts med Vägverket och näringslivsföreträdare. En näst intill färdig arbetsplan och en budget visar på en investeringskostnad på 162 miljoner kronor. Resultatet av förhandlingarna har utfallit så att Vägverket står för 40 miljoner kronor, Sigtuna kommun för 20 miljoner kronor och näringslivet (huvudsakligen KilenKrysset) för 102 miljoner kronor.

Det har varit långa och hårda förhandlingar som har resulterat i en för kommunen mycket förmånlig överenskommelse.

Förutom den ekonomiska fördelningen har jag hela tiden krävt att motorvägsavfarten ska byggas så snart det bara går. Därför är jag väldigt nöjd med att en byggstart nu är planerad redan till första halvåret 2010. Avtalet förutsätter ett beslut av Riksdagen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige förväntas ge sitt godkännande i morgon torsdag. Arbetsplanen är färdig för antagande av Vägverket. Kompletterande arkeologiska undersökningar genomförs inom kort. Byggstart är planerad till första halvåret 2010 och motorvägsavfarten beräknas öppna för trafik under 2011.

Rosersbergs industriområde växer mycket kraftigt och etableringstakten av nya företag är mycket högt, inte minst inom logistikbranschen. Dessutom har det också beslutats att den nya kombiterminalen (omlastning mellan väg och järnväg) för norra Storstockholm ska byggas i Rosersberg. De som bor i Rosersbergs samhälle har sedan länge haft ett behov av att kunna nå motorvägen på ett enklare sätt.

Investeringen i en ny motorvägsavfart i Rosersberg är mycket viktig för invånarna men också för näringslivet och regionen. Med framväxten av ett Stockholms största industriområden och med närhet till Arlanda, nya bostäder, pendeltågsstation och den unika kulturmiljön runt Rosersbergs slott blir denna satsning viktig för hela regionen.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger