tisdag 10 november 2009

Lyan - något så ovanligt som ett nattis i Stockholmsregionen

I veckan Sigtunabygden kan vi läsa om förskolan Lyan. Lyan är något så ovanligt som ett "nattis" i Stockholmsregionen. Jag tror vi i princip är den enda kommunen som erbjuder denna service hela dygnet hela året. Vi är stolta över att ha en sådan verksamhet i vår kommun. Samtidigt tycker jag att det är anmärkningsvärt dåligt att det i en så tätbebyggd region, med en så stor del arbetande på obekväma arbetstider inom handel, hotell och restaurang samt övrig tjänstesektor, inte kan erbjudas detta i fler kommuner.

Ett varmt tack till verksamhetschefen Marie Andersson och hennes personal som varje dag (och natt!) gör en viktigt insats för många familjer i vår kommun!


Foto: Skolverket, verksamhetschefen på Lyan, Marie Andersson

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger