torsdag 5 november 2009

Stiftelsen Humlegården och ett 40-tal jobb kvar i Sigtuna stad efter överenskommelse med Sigtunahem

Foto: Stiftelsen Humlegården

Humlegården i Sigtuna stad har varit nära att lägga ner sin verksamhet i Sigtuna stad. En viktig verksamhet och ett 40-tal jobb skulle då ha försvunnit. Orsakerna är framför allt två:

1) Den förra styrelsen och verksamhetsledningen antog en hyresöverenskommelse med Sigtunahem på gamla och nybyggda ytor som sammantaget ledde till hyreskostnader som det visade sig att verksamheten inte kan bära.
2) Intäkterna har inte nått upp till budget, framför allt beroende på att landstingen i krisens spår köper färre tjänster.

Humlegårdens styrelse har tillskrivit hyresvärden Sigtunahem där det hemställs om en lägre hyresnivå. Från cirka 5,5 miljoner kronor till cirka 3,5 miljoner kronor i årshyra samt att få betala tillbaka 80 procent av en upparbetad hyresskuld under sju år.

Sigtunahem har med den egna organisationen och med hjälp av utomstående konsult gått igenom Humlegårdens räkenskaper och förutsättningar. I det arbete har AB Sigtunahem övervägt att omedelbart säga upp Humlegården som hyresgäst och gjort en konsekvensanalys av vad det skulle innebära för företaget.
Sigtunahems styrelse har efter ett flertal sammanträden och överväganden i total enighet beslutat att det bästa för företaget i detta läge är att acceptera Humlegårdens förslag till överenskommelse. Sigtunahem får med den lösningen en avkastning på investerat kapital på drygt 6,5 procent. Den kan jämföras med avkastningen på Sigtunahems bostadslägenheter som är cirka 3,5 procent.
Jag är glad att vi har hittat en överenskommelse som innebär att Stiftelsen Humlegårdens verksamhet i Sigtuna stad kan vara kvar. Det är en fin verksamhet som betyder mycket för väldigt många. Stiftelsen Humlegården är också en viktig arbetsgivare i staden. Beslutet innebär också att 40-tal personer får behålla jobbet.

För en fastighet av den här typen skulle vi gärna se en högre avkastning än de dryga 6,5 procent som vi nu får, men det få ändå ses som acceptabelt. Med dagens låga räntenivå kan det rentav sägas vara en hygglig affär och hyresgästerna subventionerar inte hyran, tvärtom.
Mer om Humlegården kan du läsa på http://www.humlegarden.a.se/

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger