måndag 20 december 2010

Daniel Ferreira ny politisk sekreterare (S) i Sigtuna kommun

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har anställt en ny politisk sekreterare efter Anna Johansson som vid årsskiftet övergår till ett heltidsarvoderat uppdrag som förtroendevald i Sigtuna kommun.

Ny politisk sekreterare blir Daniel Ferreira 30 år, från Stockholm. Daniel lämnar sitt nuvarande arbete som politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Nacka kommun för att börja i Sigtuna kommun den 1 januari 2011.

Vi välkomnar Daniel Ferreira till vårt vinnande framtidslag. Daniel kommer att ha en viktig funktion i kommunledningens arbete där han tillsammans med våra ledande (S)-företrädare får ansvar för att samordna, utveckla och kommunicera den lokala socialdemokratiska politiken.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger