tisdag 21 december 2010

200 nybyggda villor för under två miljoner kronor styck, s.k Johansson-villor, planeras i Sigtuna kommun


I september lanserade kommunalrådet Anders Lago (S), Södertälje, och jag en ny egnahemsrörelse för storstaden. Nu påbörjar Sigtuna kommun planeringen för byggandet av 200 s.k. Johansson-villor.

Vi vill att löntagare i vanliga inkomstlägen ska ha råd och möjlighet att bo i en egen nybyggd villa även i Stockholmsregionen. Det handlar om rättvisa, utveckling och livskvalitet. Nu har vi i kommunledningen tagit ett första viktigt steg i vad vi hoppas kommer att bli en ny egnahemsrörelse för storstaden.

Under de kommande fyra åren vill den politiska ledningen (S, C, MP) bygga 200 s.k. Johansson-villor i Sigtuna kommun. I ett första steg, under det första kvartalet 2011, ska kommunens stadsbyggnadskontor ta fram fem områden i anslutning till befintlig eller ny bebyggelse där mindre grupper av villorna kan byggas. Utöver det ska kontoret utreda lämpliga lägen för resterande villor och planlägga dessa. Detta beslutade Kommunstyrelsen på sitt sammanträde under måndagskvällen. Redan nu är det dock klart att de första fyra villorna kommer att byggas i den nya kommundelen Steningehöjden som utvecklas av Peab.

Johansson-villan är ett enplanshus med en boarea om 100 m2 och en tomt på ca 350 m2. Syftet är att erbjuda ett prisvärt boende i ett eget hus. Priset för inflyttningsfärdig villa, inklusive tomt, ska inte överstiga två miljoner kronor. Det är hälften av genomsnittspriset för en villa i Stockholms län. Konceptet har tagits fram tillsammans med PEAB. Namnet Johansson-villan är taget från Sveriges vanligaste efternamn.

Johansson-villorna i Sigtuna kommun kommer att fördelas via kommunens tomt- och huskö.


Räkneexempel:
Med Johansson-villan får en familj, med två heltidsarbetande personer i vanliga inkomstlägen och två barn, med mycket god marginal möjlighet att bo i ett eget hus. En sjuksköterska en och busschaufför skulle när alla utgifter, alltså inte bara boendet, är betalade varje månad ha mer än 16 000 kronor kvar att spendera enligt Konsumentverkets schabloner. Den beräkningen grundar sig på ett femårigt bostadslån utan amortering med en kontantinsats på 15 % och att hushållet inte har bil. Skulle de ha bil, vilket är rimligt, skulle det finns cirka 12 000 kvar att spendera. Det gör att möjligheten till amortering är mycket goda.

Fakta om bostadssituationen i Stockholms län:
I storstadsområdena generellt finns en kraftig övervikt av flerbostadshus, medan mindre kommuner har övervikt av småhus. I landet som helhet bor 77 procent av barnfamiljerna i småhus. I Stockholms län bor endast 38 procent i småhus. Utbudet av småhus är lågt samtidigt som efterfrågan är mycket stor. Detta är huvudorsaken till de skyhöga villapriserna i regionen - snittpriset är cirka 3,9 miljoner kronor.

Mer information om Johansson-villan:
PEAB:s hemsida: http://www.peab.se/Om-Peab/Press-och-media/Nyhetsarkiv/Johansson-villan-nytt-lagpris-koncept/

Johansson-villan på Facebook:
http://www.facebook.com/#!/pages/Johansson-villan/138513179532162

1 kommentarer:

Mattias sa...

Jag tycker att det är trist att lura konsumenten till att köpa en produkt som inte håller måttet.

Du åker in i bostadsområdet där alla fönster som vätter mot vägen är sovrum. Kommer det att bli en spökstad? En toalett kanske är ok... Huset är redan på förväg utdömt av ledande arkiktekter - men hyllat av egotrippade socialdemokrater som vill göra ett namn.

I näringslivet heter det att man ska göra det man är bäst på. Det är därför stora koncerner inte köper upp bolag som de inte kan tillföra värde till. Värde i form av exempelvis kompetens på området.
Tydligen är socialdemokraterna i Sigtuna (Anders Johansson) duktiga på att bygga privata bostadshus. Duktigare än bl.a Peab som redan hade ritat ett lågprishus när kommunen kom med sitt hus med samma namn som kommunalrådet....

Att sedan kalla det "billigt" är en uträkning som jag inte förstår. Kan någon förklara för mig hur det kan anses billigt att dessa hus byggs med samma kvadratmeterpris som de kvalitetshus med bergvärme som Peab byggde så sent som 2008/2009 i Sigtuna kommun?
Vem är vinnaren? Det heter just nu att man dessutom inte får gräsmatta, carport, och asfalt . Får man rinnande vatten?

Socialdemokraterna har med detta skapa en ny standard. De låga standarden.
Det ända som kommunen kan göra för att sänka priserna är att sälja mark billigt till byggbolagen.
Ett misstag som gör att vi får in mindre pengar till skattekassan och sänker värdet på andra bostäder. 288 kommuner väljer idag att inte lägga sig i villamarknadens prissättning på detta sätt. Sigtuna och Södertälje väljer att stå ut, båda två är socialdemokratiska kommuner.

Man visar tydligt att kommunen har för avsikt att styra över bostadsmarknaden och vad vi som innevånare ska betala för vårt boende.
25%, var fjärde sigtunabo bor idag med kommunen som hyresvärd via SigtunaHems hyresrätter. Bolaget som ligger i topp för hyreshöjningar i år med 7% och fortfarande behöver höja hyrorna ytterligare. Nu ska även villamarknaden erövras.
Sigtuna är en av Sveriges mest missköta kommunala ekonomier och upplåningen i år är rekordhög. En upplåning som kommer som kommer att bli dyr i framtiden.

Det som verkar för bra för att vara sant - är för bra för att vara sant.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger