torsdag 28 oktober 2010

Erfarenhet, förnyelse, föryngring och jämställdhet präglar Socialdemokraternas laguppställning i Sigtuna kommun

Laguppställning för Socialdemokraterna klar

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun utsåg vid ett välbesökt medlemsmöte under onsdagskvällen sina ledande företrädare i kommunpolitiken för mandatperioden 2010-2014.

Sammantaget har Socialdemokraterna nominerat ett starkt lag som tillsammans med de övriga socialdemokratiska företrädarna i nämnder och styrelser samt samarbetspartierna ska leda kommunen den kommande mandatperioden. Förslaget är i princip helt jämställt, innehåller erfarenhet och förnyelse samt har representanter från merparten av kommunen.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun gjorde ett mycket starkt kommunval och gick framåt för tredje valet i rad och fick 42,5 % av rösterna, vilket gav 2 nya mandat. Socialdemokraterna med sina 23 mandat bildar majoritet tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet – sammantaget har kommunledningen 26 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige.

Efter en överenskommelse mellan de i kommunledningen ingående partierna ska Socialdemokraterna tillsätta kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande samt samtliga ordförandeposter i nämnder och styrelser . I Kommunstyrelsen ska (S) tillsätta sex ordinarie ledamöter och åtta ersättare.

Följande nominerades vid onsdagens medlemsmöte:

Kommunfullmäktiges ordförande
Gun Eriksson, 62 år, kommunalråd. Bor i Odensala. Är utbildad lärare och har förutom i skolan bl.a. jobbat i regeringskansliet som statssekreterare.

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Bruno Landstedt, 73 år, pensionär. Bor i Märsta. Har bl.a. jobbat som chef på Stiftelsen Humlegården och varit verksam inom handikapprörelsen.

Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
Lola Svensson, 54 år, projektledare. Bor i Valsta. Har under många år jobbat inom fackföreningsrörelsen som ombudsman för Hotell- och restauranganställdas förbund, både regionalt och nationellt.

Ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ibrahim Khalifa, 33 år, egen företagare som IT-konsult. Bor i Steninge. Har jobbat som IT-specialist i det privata näringslivet merparten av sin tid arbetslivet.

Ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden
Evalena Lindqvist, 42 år, administratör i det privata näringslivet. Bor i Märsta. Har jobbat inom Posten, bl.a. som kontorschef.

Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ronnie Lundin, 40 år, inköpare på Rikspolisstyrelsen. Bor i Märsta. Har tidigare bl.a. jobbat bland annat på Försvarets Materielverk

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Anna Johansson, 42 år, politisk sekreterare. Bor i Märsta. Har bl.a. jobbat på SAS och (S)-riksdagsgruppen.

Ordförande i Bygg- och trafiknämnden
Göran Hammarsjö, 78 år, pensionär. Bor i Rosersberg. Har tidigare varit landstingsråd och bl.a. jobbat som officer i Armén och som skolchef inom Civilförsvaret.

Ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden
Lola Svensson, 54 år, projektledare. Bor i Valsta. Har under många år jobbat inom fackföreningsrörelsen som ombudsman för Hotell- och restauranganställdas förbund, både regionalt och nationellt.

Ordförande AB Sigtunahem
Anders Johansson, 34 år, kommunalråd. Bor i Rosersberg. Har tidigare bl.a. jobbat på (S)-riksdagsgruppen och som vd på Konsum Norrort.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har sedan relativt lång tid tillbaka nominerat sina gruppledare i nämnderna till att även sitta i Kommunstyrelsen. Det har gett kommunledningen tydlighet och handlingskraft. Denna inriktning följde medlemsmötet vid sina nomineringar till Kommunstyrelsen:

Ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsen
Anders Johansson, 34 år, Rosersberg
Anna Johansson, 42 år, Märsta
Ibrahim Khalifa, 33 år, Steninge
Lola Svensson, 54 år, Valsta
Cesar Vargas Iglesias, 21 år, Märsta
Evalena Lindqvist, 42 år, Märsta

Ersättare i Kommunstyrelsen
Steffen Oxenvad, 39 år, Sigtuna
Abir Karademir, 32 år, Steninge
Ronnie Lundin, 40 år, Märsta
Berit Starkenberg, 43 år, Vidbo
Bernt Johansson, 75 år, Märsta
Gunilla Johansson, 60 år, Sigtuna
Göran Hammarsjö, 78 år, Rosersberg
Ingegerd Lindberg-Minocher, 48 år, Märsta


Samtliga beslut om nomineringar var enhälliga.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun kommer att nominera kandidater till vice ordförandeposterna, ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser på sitt medlemsmöte den 8 december.

1 kommentarer:

Mike sa...

"samt har representanter från merparten av kommunen."

Och inte en endaste ordförande eller ordinarie ledamot ifrån Sigtuna stad.

Pinsamt!


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger