fredag 15 oktober 2010

Internationella toppmötet Tällberg forum till Sigtuna kommun!

Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna, och jag presenterar Tällberg Forum in Sigtuna i Stockholm Business Regions lokaler vid lunch-tid.
Efter ett intensivt arbete av kommunledningen och Destination Sigtuna är det nu klart att det välrenomerade Tällberg Forum för första gången kommer att hålla sitt möte utanför Tällberg/Leksand. Och det kommer att ske i Sigtuna!

Tällberg Foundation som arrangerar Tällberg Forum är en stiftelse som grundats av Bo Ekman. Stiftelsen har samlat människor från hela världen med olika bakgrund till möten i snart 30 år under informella former. Tällberg forum har samlat världsledare från politik, näringsliv, religioner och föreningslivet till prövande samtal om existentiella framtidsfrågor. Nu kommer det ske i vår kommun - Sigtuna. Det är fantastiskt!

Personligen har jag högt uppskattat samtalen med Bo Ekman om Tällberg Forum in Sigtuna:s inriktining och vi är överens om att det även i högsta grad ska komma lokalsamhället och invånarna till del.

Den 29 juni - 3 juli 2011 välkomnar vi världen till Sigtuna kommun!

Läs mer på http://www.sigtuna.se/ under presmeddelanden.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger