fredag 27 februari 2009

Gott samarbete mellan kommunen och LFV

Igår kväll (torsdag) träffade jag generaldirektören för LFV Lars Rekke och chefen för Stockholm Arlanda Airport Kerstin Lindberg Göransson för ett samtal om samarbetet mellan kommunen och LFV. Vi diskuterade bland annat utsläppstaket, nedgången i flyget, arbetsmarknadsläget, ombyggnader på flygplatsen, bygget av ett nytt stort hotell vid Sky City m.m

Rekke har varit genrealdirektör sedan 2001 och Lindberg Göransson flygplatschef sedan 1999. Jag tillträdde i kommunstyrelsen hösten 2001. Under åren har vi träffats väldigt många gånger och lärt känna varandra bra. Trots att flygplatsen, och vi som värdkommun för flygplatsen, ibland har motstående intressen tycker jag att vi tillsammans har utvecklat ett mycket gott samarbete. Det är viktigt, inte minst med tanke på näringslivets utveckling.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger