torsdag 5 februari 2009

Möte i KSL:s styrelse

I förmiddags hade vi möte i Kommunförbundets i Stockholms läns styrelse, KSL, där jag är ledamot.

På dagordningen fanns inte denna gång några frågor som är direkt politiskt kontroversiella. Jag tog till orda under punkten "Landshövdingens samordningsuppdrag med anledning av varsel" och bad vår direktör Lennart Dahlberg som sitter i den referensgrupp som landshövdingen har skapat kopplat till sitt samordningsuppdrag, att ta upp frågan om att staten bör undersöka möjligheterna att söka medel ur EU:s globaliseringsfond med anledning av SAS-krisen. Han lovade att ta med sig frågan.
Den som vill läsa mer om KSL kan göra det på http://www.ksl.se/

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger