måndag 23 februari 2009

Nu kan det byggas i Granby! Bra för landsbygden och miljön!


Regeringsrätten

Regeringsrätten har undanröjt överklagandet av Regeringens (Miljödepartementets) beslut om att fastställa detaljplanen för Granby. Sigtuna kommuns beslut gäller således. Det betyder att det nu är fritt fram att i anslutning till nuvarande bebyggelse i Granby på Sigtunahalvön, bygga 50-60 småhus. Det är bra för utvecklingen av landsbygden i den västra delen av kommunen. Det är också bra för miljön eftersom den redan befintliga, och nya, bebyggelsen kommer att få tillgång till ett lokalt reningsverk. Den detaljplan som nu gäller gör det också möjligt att etablera en förskola i området i framtiden.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger