fredag 6 februari 2009

Om näringslivet med Svenskt näringsliv

Under eftermiddagen har näringlivschefen Christer Wikström och jag haft ett samtal med Lars Angberg som på konsultbasis jobbar för Svenskt Näringsliv. Lars har fått i uppdrag att ta fram en skrift som beskriver hur framgångsrika kommuner arbetar för att åstadkomma gott näringslivsklimat. Skriften tas fram som inspiration till förbättringsarbeten runt om i landet. Vi hade ett långt och spännande samtal och det gav oss en del idéer om hur vikan göra ett bra företagsklimat ännu bättre. Det behövs sannerligen i dessa dagar!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger