torsdag 19 februari 2009

Riksbanken investerar 350 miljoner kronor i nytt kontanthanteringskontor i Sigtuna kommun

Det är med glädje som jag nu kan konstatera att våra diskussioner med Riksbanken om etablerandet av ett nytt kontanthanteringskontor i Sigtuna kommun har gett resultat. Riksbankens direktion har beslutat investera 350 miljoner kronor i ett nytt kontor och platsen blir Arlandastad, en del av det som i framtiden blir Stockholm Airport City. Vi i kommunen säljer 56 000 kvadratmeter mark för cirka 30 miljoner kronor. Bygget av en ny väg in i området, från Måbyleden är redan påbörjat. Detta blir den andra stora etableringen i det nya arbetsplatsområdet. Först ut är Schenkers nya terminal. Affären ger Sigtuna kommun påfyllning i kassan och också så småningom nya arbetstillfällen. Bygget tar sin tid och verksamheten beräknas starta 2012/2013.

Bakgrund
Riksbankens kontanthanteringskontor kommer att ersätta de två motsvarande kontor som banken idag har i Mölndal och Tumba. Kontoret i Broby blir ett modernt kontor väl anpassat för framtidens verksamhets- och säkerhetskrav.

Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. I arbetet ingår bland annat att tillhandahålla sedlar och mynt, att makulera sedlar och mynt som inte längre går att använda samt att ta emot sedlar som är ogiltiga.
Riksbanken lämnar ut kontanter till bankerna via sina kontanthanteringskontor. Bankerna, eller deras ombud, distribuerar sedan kontanterna vidare till handeln och allmänheten.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger