måndag 23 mars 2009

Fredag med informationsfrågor och ortsanalyser

Fredagen ägnades åt någor så ovanligt som en hel del arbete på plats på mitt eget arbetsrum på kommunkontoret. Genomgång av post, telefonsamtal och handlingar varvades med möten.

Informationschefen gav mig en kort redogörelse om det pågående arbetet med ett utvecklat ”varumärke”. Därefter hade vi i den politiska ledningen en beredning med Stadsbyggnadskontoret om deras arbete med ortsanalyser för Sigtuna och Märsta. Beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är planerat till juni. Det är ett viktigt arbete som bland annat varit föremål för ett rådslag bland märsta- och sigtunaborna.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger