måndag 23 mars 2009

Lördag med Arbeiderpartiet i Akershus, Oslo

Lördagen den 14 mars var jag, tillsammans med Ilja Batljan, det socialdemokratiska partidistriktet i Stockholms läns representant på vårt norska vänpartidistrikts årmöte. Årsmötet hölls i Baerum kommune på Hotel Oslofjord. Det var en intressant dag som avslutades med festligheter på kvällen.

Sverre Myrli, ledamot av Stortinget, omvaldes enhälligt till ordförande.
Jag hade också möjlighet att föra längre diskussioner med barn- och jämställdhetsministern Anniken Huitfeldt. Anniken kommer från Ullensaker kommune, som jag haft mycket att göra med eftersom Gardemoens flygplats ligger där. Ullensaker ingår i ett nätverk av nordiska flygplatskommuner.
Vidare hade jag en kortare överläggning med statssekreteraren på arbetsmarknadsdepartementet Jan-Erik Sjöstad samt statssekreteraren Harald Ingebrigtsen. Det var bra samtal. Halvard och jag har aldrig haft samma uppfattning om det europeiska samarbetet. Nämnas kan att han varit ledare för EU-motståndet. Och det framgångsrikt får man väl säga.

På fotona uppifrån: Sverre Myrli, stortingsrepresentant, Anniken Huitfeldt, barn- och jämställdhetsminister, Jan-Erik Sjöstad, statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet, Halvard Ingebrigtsen, statssekreterare i kulturdepartementet


0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger