tisdag 24 mars 2009

Näringslivs-, fastighets- och stadbyggnadsfrågor i fokus på morgonen

Mellan kl. 08 och 09:30 idag har kommunstyrelsens vice ordförande Gun Eriksson och jag haft en genomgång med näringslivschefen Christer Wikström, Stadsbyggnadschefen Anna-Karin Bergvall och tillförordnade Fastighetschefen Christer Sandberg om aktuella frågeställningar. Vi är inne mitt i ett intensivt upphandlingsarbete och det gällde att stämma av mot ekonomi och uteckligen på arbetsmarknaden. Som jag sagt tidigare: i kristider gäller det att kunna gasa och bromsa samtidigt!


På bilden syns Christer Wikström och Gun Eriksson

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger