måndag 23 mars 2009

Tisdag med möten, möten och möten

Under tisdagen hade jag bokat in ett antal möten, både av intern och extern karaktär. Avstämning med kommundirektören, diskussion med ett byggbolag, möte med en markägare, samt ett möte med representanter från en av kommunens största idrottsföreningar var några av dagens hållpunkter.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger